Рейтинговые агентства

Այցելություններ

Հարգելի օգտատեր, խնդրում ենք կազմակերպության հետ կապվելիս նշել <InfoSell-ը> որպես տեղեկությունների աղբյուր։

NCAEX Գնահատման և փորձաքննությունների ազգային կենտրոն ՍՊԸ

Ընկերությունը ներկայացնում է փորձառու և արհեստավարժ փորձագետներ ու մասնագետներ, որոնց տարբեր գերատեսչությունների կողմից շնորհվել են համապատասխան որակավորումներ, այդ թվում եվրոպական գնահատողի հավաստագիր տրված` եվրոպական TEGOVA ասոցիացիաների խմբի կողմից։

Կոնտակտներ

Հեռախոսահամար։ +(374) 43 05-05-44

Էլ․ Փոստ։ info@ncaex.am

Հասցե։ Ք․ Երևան, Փ․Դավիթ Անհաղթ 23/23

Կայք։ www.ncv.am

Տնօրեն։ Լուսինե Վարդանյան

Աշխատանքային օրեր, ժամեր

Երկուշաբթի09:00-18:00`
Երեքշաբթի`09:00-18:00
Չորեքշաբթի`09:00-18:00
Հինգշաբթի`09:00-18:00
Ուրբաթ`09:00-18:00
Շաբաթ`
Կիրակի`

Սոց․ ցանցեր

Ապրանք | Ծառայություն

ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կախված ընկերության կազմակերպաիրավական ձևից, դրա մասշտաբներից գործունեության տեսակից, ինչպես նաև գնահատման նպատակներից, բիզնեսի գնահատումն իրականացվում է ելնելով հետևյալ առաջադրանքներից
Բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի մի մասի կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալի բաժնետոմսերի գնահատում
Այս դեպքում կարող են գնահատվել ինչպես կանոնադրական կապիտալի 100% -ը, այնպես էլ մեծամասնությունը կամ փոքրամասնության բաժնեմասը: Սա գնահատման ամենատարածված և պահանջվող տեսակն է, որի արդյունքում գնահատման հաշվետվության պատվիրատուն (կամ այլ օրինական օգտվողը) ստանում է անկախ կարծիք բիզնեսի շուկայական արժեքի վերաբերյալ` հաշվի առնելով ընթացիկ գույքի կարգավիճակը, հետահայաց ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և ձեռնարկության զարգացման կանխատեսումներն ու ներդրումային ծրագրերը:

Գույքային համալիրի գնահատում
Այս դեպքում որոշվում է տնտեսական գործունեության իրականացման մեջ ներգրավված նյութական օբյեկտների համար իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի գույքային իրավունքների մի ամբողջ արժեք: Ըստ էության, այս տեսակի գնահատումը բիզնեսի գնահատման մի մասն է: Այս դեպքում հաշվի է առնվում միայն «կապիտալիզացված», այսինքն բիզնեսի գույքային բաղադրիչը` հաշվի չառնելով ֆինանսական կամ «ձեռնարկատիրական» բաղադրիչը:

Մասնագիտացված (ներառյալ ոչ նյութական) ակտիվների գնահատում
Մասնագիտացված (ներառյալ ոչ նյութական) ակտիվների գնահատում, որոնք կարող են պայմանականորեն վերագրվել բիզնեսի գնահատմանը գնահատման մեթոդաբանության նմանության պատճառով: Նման ակտիվներ կարող են հանդիսանալ օրինակ` բնական պաշարների և հանքավայրերի շահագործման իրավունքները:

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ձեռնարկության կառուցվածքը`որպես գույքային համալիր, օրենսդրության տեսանկյունից, ներառում է իր գործունեության համար նախատեսված բոլոր տեսակի գույքերը
Ներառյալ հողամասերը, շենքերը, շինությունները, սարքավորումները, հումքը, ապրանքները, պահանջի իրավունքները, պարտքերը, ինչպես նաև այն իրավունքները, որոնք անհատականացնում են ձեռնարկությունը, նրա արտադրանքը, աշխատանքներն ու ծառայությունները և այլ բացառիկ իրավունքներ: Ձեռնարկությունը, որպես գույքային համալիր, ընդհանուր առմամբ, դիտվում է որպես անշարժ գույք: Այնուամենայնիվ, գործնականում գույքային համալիրը հասկացվում է որպես գույքի (շարժական, անշարժ) մի համալիր, որը ներգրավված է մեկ բիզնես գործընթացում:

Մեր աշխատանքում առավել հաճախ մենք բախվում ենք հետևյալ օբյեկտների գնահատման հետ
Բենզալցակայանի և (կամ) գազալցակայանի գնահատում: Այս դեպքում գույքային համալիրի արժեքը հաշվի է առնում նաև բոլոր տեխնոլոգիական սարքավորումները, որոնք հնարավոր է նույնացնել և անհատականացնել: Բենզալցակայանի և (կամ) գազալցակայանի շուկայական արժեքի հիմնական գործոնը շահույթաբերությունն է: Միևնույն ժամանակ պարտադիր կերպով պետք է հաշվի առնվեն այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են գտնվելու վայրը, ծավալները և վաճառքի գները, լրացուցիչ ծառայությունների առկայությունը (խանութ, սրճարան, մեքենայի սպասարկում և այլն):

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ներդրումային նախագծի գնահատումը դա կանխատեսող ֆինանսական մոդելի կառուցումն է, որն արտացոլում է դրամական միավորներում բիզնեսի գործունեության արդյունքները: Մոդելը կառուցված է նախագծի նախնական տվյալների վրա, ինչպիսիք են
Ներդրումային ծախսերի կազմը
Մարկետինգային ռազմավարություն և վաճառքի կանխատեսում
Կազմակերպական կառուցվածքը և անձնակազմը
Շրջանառու միջոցների անհրաժեշտություն
Ֆինանսավորման աղբյուրները և փոխառու միջոցների արժեքը և այլն
Մեր մասնագետները ներդրումային նախագծերի վերլուծության նշանակալի փորձ ունեն, ինչպես մշակողի (նախագծի նախաձեռնողի), այնպես էլ ներդրողի դիտարկման տեսանկյունից
Սա տալիս է մեզ առավելություն ներդրումային ծրագրի իրականացման հեռանկարների օբյեկտիվ գնահատման և բոլոր տեսակի հարակից ռիսկերի կանխատեսման առումով:

Ինչ է ստանում հաճախորդը
Ներդրումային ծրագրի ֆինանսական մոդելը, ներառյալ կանխիկ հոսքերի կանխատեսումը
Ներդրումային ծրագրի կատարողականի հիմնական ցուցանիշների հաշվարկում (ծածկույթի գործակից, NPV, IRR, մարման ժամկետ, EBIT / EBITDA, օժանդակ պարամետրեր)
Նախագծի զգայունության վերլուծություն (ըստ եկամտի, ինքնարժեքի, ներդրման ծախսերի, փոխառու միջոցների տոկոսադրույքի)
Նախագծի ռիսկերի հայտնաբերում և գնահատում, SWOT վերլուծություն
Ներդրումային նախագծի ընթացիկ արժեքի վերաբերյալ եզրակացություն, հաշվի առնելով նախաձեռնողի ծախսերը

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման օբյեկտներ կարող են հանդիսանալ`
Գյուտի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը, արդյունաբերական նմուշը, օգտակար մոդելը, ծրագրային ապահովածությունը, տվյալների բազան.
Ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը, ծառայության նշանը, ապրանքների ծագման վայրը, ընկերության անվանումը.
Նոու-հաուի, գաղտնի բանաձևի կամ գործընթացի, արդյունաբերական, առևտրային կամ գիտական փորձի վերաբերյալ տեղեկատվության տիրապետում.
Գործարար համբավը, կամ հեղինակությունը (գուդվիլլ) բիզնեսի գնահատման ժամանակ:
Ոչ նյութական ակտիվների նկատմամբ իրավունքները հաստատվում են հետևյալ փաստաթղթերից մեկով
Արտոնագիր
Լիցենզիա, լիցենզիայի պայմանագիր, այդ թվում ` համաձայնագրի տեսքով
Կատարված ծախսերը հաստատող հաշվապահական տվյալներ
Բացառիկ իրավունքի փոխանցման փաստաթղթեր և այլն

Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման նպատակներն են
Կանոնադրական կապիտալի ձևավորում կամ ավելացում
Բիզնեսի գնահատում, երբ ոչ նյութական ակտիվը ներառված է որպես առանձին բաղադրիչ
Ոչ նյութական ակտիվի վաճառք, որպես առանձին օբյեկտ, կամ որպես բիզնեսի մի մաս
Նախագծում արտաքին ներդրումների ներգրավում, որի բաղադրիչներից մեկը եզակի ոչ նյութական ակտիվի առկայությունն է (օրինակ ՝ գյուտի):

Այլ ծառայություններ

Համալիր խորհրդատվություն անշարժ գույքի ոլորտում
Ռիսկեր՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գործարք իրականացնելիս

Web Site Created  By Mirakyans

+(374) 98 174634

support@infosell.am

Ք․ Երևան  Փ․ Արին Բերդ 6/11

© 2023 InfoSell.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Web Site Created  By Mirakyans